Bel ons Bel ons
014 76 23 34
Pinvoorschot

Zakelijk krediet voor modezaken: de meest gebruikte financieringsvormen

In dit artikel lees je alles over zakelijk krediet voor modezaken. Ook komen alle voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen aan bod. Tenslotte introduceren we een nieuwe, intelligente financieringsvorm waarmee u snel en eenvoudig over geld kunt beschikken om uw seizoenscollectie te bekostigen.

Zakelijk krediet voor modezaken algemeen

Voordat we ingaan op de bekendste financieringsvormen van moderetailers, leggen we uit wat er precies bedoeld wordt met de term “voorraadfinanciering” en de relatie met seizoenscollecties van modewinkels. Tevens wordt duidelijk gemaakt waarom het bekostigen van seizoenscollecties van essentieel belang is voor modewinkels. Zakelijk krediet voor een modezaken komt vaak voor.

Voorraadfinanciering

Voorraadfinanciering is een specifieke financieringsvorm die het mogelijk maakt om winkelvoorraden in te kunnen kopen op het moment dat retailers over onvoldoende middelen beschikken om hun leveranciers te kunnen betalen. Het inkopen van voorraden kost veel geld, dat niet altijd direct op dat moment aanwezig is bij de retailer in kwestie. Ondernemingen moeten nu eenmaal aan veel verplichtingen voldoen: dit geldt zowel voor de korte als de lange termijn. Een voorraad inkopen geldt als een investering voor de lange termijn, omdat de verkoop van de voorraad pas vaak op een later moment gerealiseerd kan worden.

Omdat dit een veelvoorkomend probleem is onder retailers, zijn er verschillende financieringsvormen bedacht om op korte termijn over geld te kunnen beschikken. De achterliggende gedachte is dan dat een winkelvoorraad werkkapitaal vertegenwoordigt, waarmee op een later moment winst kan worden gemaakt. Dat er op de korte termijn geen geld is om een voorraad te kunnen afbetalen is dan ook geen probleem: de voorraad betaalt zich als het ware vanzelf terug. Deze specifieke financieringsvorm, voorraadfinanciering genaamd, kan vele vormen aannemen. Deze staan verderop in het artikel beschreven.

Seizoenscollecties en voorraadfinanciering

Een seizoenscollectie van een modewinkel is een goed voorbeeld van een winkelvoorraad waarmee pas op een later moment geld kan worden verdiend: modecollecties moeten namelijk al vroeg in het jaar worden ingekocht, terwijl ze maanden later pas in de winkel kunnen worden aangeboden. Wordt er echter niet op tijd ingekocht, dan zal er op een zeker moment gegarandeerd een liquiditeitsprobleem ontstaan omdat er immers niets te verkopen valt. Dit betekent echter wel dat modezaken op de korte termijn over genoeg liquide middelen moeten beschikken om alle leveranciers op tijd af te kunnen betalen, al is er nog geen geld verdiend met de kledingvoorraad.

Het is dan ook geen verrassing dat er een behoefte is aan zakelijk krediet voor modezaken. Wordt er niet geïnvesteerd in nieuwe voorraden, dan kan dat op termijn negatieve gevolgen hebben voor het voortbestaan van een onderneming. Klanten wensen nu eenmaal een breed en uniek assortiment als het gaat om seizoenscollecties: is een bepaald artikel niet op voorraad of hangt er telkens hetzelfde in de rekken, dan zullen ze de winkel in kwestie mijden, wat weer resulteert in slechtere omzetcijfers.

Waarom voorraadfinanciering zo belangrijk is voor modezaken

De laatste jaren is er veel veranderd in de modebranche. Niet alleen kleine modezaken hebben het moeilijker, maar ook grote filialen hebben hun omzet drastisch zien dalen, met soms faillissementen tot gevolg. Fysieke winkels hebben concurrentie gekregen van online winkels, waardoor de consument minder uitgeeft in fysieke winkels. Een gevolg hiervan is dat het winkelaanbod in veel grote steden is verschraald: er zijn minder grote kledingketens met minder filialen dan voorheen. Minder winkels betekent minder keus, wat ook zijn weerslag heeft op de winkelvoorraad, die ook minder divers is. Want als er minder klanten komen, is er minder omzet, en blijft er minder geld over voor de voorraadfinanciering van nieuwe collecties.

Het is dus zaak om zoveel mogelijk geld te verdienen aan bestaande voorraden, om te voorkomen dat alles moet worden afgeprijsd aan het einde van het seizoen. Daar komt nog eens bij dat voorraden die overblijven niet meer kunnen worden verdeeld over andere filialen om ze daar te verkopen, omdat er immers steeds minder filialen zijn. Daarnaast is het weer een grote onzekere factor geworden voor de kledingbranche: een (te) warme zomer of zachte winter kan betekenen dat een voorraad slecht verkoopt, waardoor op korte termijn niet aan betalingsverplichtingen kan worden voldaan en op de lange termijn niet kan worden geïnvesteerd in nieuwe voorraden. Een zakelijk krediet voor modezaken kan dus van essentieel belang zijn.

Zakelijk krediet voor modezaken: een overzicht

Nu het belang van voorraadfinanciering voor modezaken helder is, geven we een overzicht van de meest gebruikte financieringsvormen voor deze branche. Ook zetten we de voor- en nadelen van alle opties op een rij.

Banklening

Een banklening is voor een ondernemer nog altijd een aantrekkelijke manier om zakelijk krediet te verkrijgen, vanwege de gunstige rente. Overige voorwaarden kunnen bij een banklening een stukje minder aantrekkelijk zijn. Ook voor een voorraadfinanciering kunt u bij een bank terecht. Er zijn verschillende opties: met een kortlopende zakelijke lening zijn modevoorraden snel te financieren, terwijl een zakelijk krediet de mogelijkheid biedt om voorraden doorlopend te financieren. Een kortlopende zakelijke lening biedt tijdelijk extra financiële ruimte: de hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de inkoopwaarde van de voorraad. Zakelijk krediet maakt het mogelijk om geld aan te wenden wanneer dat nodig is: er wordt alleen rente berekend over het opgenomen bedrag.

Natuurlijk zijn er wel voorwaarden verbonden aan dergelijke kredietvormen: banken zijn sinds de crisis terughoudender geworden met het verstrekken van kredieten en voorraadfinanciering is hierop geen uitzondering. Was er vroeger nog sprake van een zogeheten Seizoenskrediet, waar ondernemingen met sterk wisselende maandelijkse omzet een beroep konden doen op dit type bedrijfskrediet, is dat tegenwoordig veel minder het geval.

Behalve dat een aanvraagprocedure voor een bedrijfslening bij een bank veel moeite kost, kan het ook erg lang duren voor de aanvraag wordt goedgekeurd en er geld beschikbaar komt. Voor het financieren van een voorraad is een banklening dan ook minder geschikt als het te lenen bedrag niet significant is. Bovendien zijn bankleningen voor microkredieten dun gezaaid: ze richten zich eerder op grote investeringen voor de lange termijn. Hier worden ook meer eisen gesteld, zoals een onderpand en goede omzetcijfers. Voor het financieren van een modecollectie is dit alles niet aan de orde.

Wat betreft reguliere voorraadfinanciering via een bank, is het goed om te weten dat deze vaak maar een deel van de totale voorraad wil financieren (het percentage kan verschillen per bank: in het geval van ABN Amro wordt bijvoorbeeld 50-70% van het bedrag van de totale voorraad gefinancierd). Dit betekent dat u als ondernemer andere kredietvormen moet zien te vinden om het gehele bedrag bij elkaar te krijgen als dat nodig is. Het is daarom dan ook normaal geworden om gebruik te maken van stapelfinancieringen waarbij meerdere geldschieters gemoeid zijn. Deze hebben elk hun eigen voorwaarden, wat van u als ondernemer flexibiliteit vergt.

Fintech

Nieuwe, slimme financiële diensten kunnen ondernemers helpen bij het financieren van hun voorraden. Deze markt is de laatste paar jaar sterk gegroeid wat heeft geleid tot veel nieuwe marktpartijen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Wat fintech onderscheidt van “reguliere” financieringspartijen is dat het hele financieringsproces via geautomatiseerde technologie (algoritmes) verloopt: aanvraag, kredietbeoordeling en -verstrekking verloopt via software, op vergelijkbare wijze waarop een pinautomaat een transactie voor u realiseert als u heeft aangegeven hoeveel geld u wilt opnemen van uw rekening.

Er zijn vele partijen actief als fintech-financiers: banken, betaalproviders maar ook durfkapitalisten hebben geïnvesteerd in deze markt. De financieringsmogelijkheden zijn even divers als het aantal soorten aanbieders. Er zijn bijvoorbeeld fintech-oplossingen die bijvoorbeeld zakelijke leningen bieden. Ook zijn er matchingsplatforms waar ondernemers gericht naar investeerders kunnen zoeken, terwijl andere platforms juist alleen voor intermediairs bedoeld zijn. Bekende namen als Spotcap, New10 (van ABN Amro) en Ebury zijn slechts een paar voorbeelden van marktpartijen die fintech-financieringsoplossingen aanbieden aan ondernemers.

Hoewel fintech financieringen snel en geautomatiseerd verlopen waardoor u snel over krediet kunt beschikken, zijn er ook nadelen aan verbonden. Als u namelijk niet aan alle voorwaarden voldoet zal uw aanvraag niet positief worden beoordeeld, waarna er alsnog een persoonlijke aanvraag moet ingediend. Dat kan weer extra tijd kosten. Daarnaast kan een persoonlijke kredietverstrekker een stuk wederzijds vertrouwen creëren bij de investeerder en de ondernemer dat bij fintech ten enenmale ontbreekt.

Tenslotte is er nog het vraagstuk van wie de regie van alle aanvragen op zich neemt: hoewel het mogelijk is om via fintech platforms een aanvraag bij meerdere partijen in te dienen, bent u weer terug bij af als deze door één partij wordt afgewezen. U kunt uw voorstel immers niet meer aanpassen als u feedback ontvangt van deze investeerder. U bent dan beter af met een persoonlijke intermediair in plaats van een geautomatiseerde oplossing, zoals bijvoorbeeld een bank die toch al veel ervaring heeft met stapelfinancieringen.

Leverancierskrediet

Een speciale vorm van voorraadfinanciering is het leverancierskrediet: een lening van de leverancier aan de ondernemer. Een voorraad wordt aan de ondernemer geleverd maar niet direct betaald, of slechts gedeeltelijk. De periode waarin er niet betaald wordt, is het eigenlijke krediet: hierdoor ontstaat financiële ruimte die kan worden besteed voor andere zaken. Na een tijdsperiode van bijvoorbeeld 100 dagen moet er alsnog voor de voorraad betaald worden. Een leverancierskrediet van het ene bedrijf aan het andere wordt productief leverancierskrediet genoemd.

Zoals al eerder is opgemerkt, hebben veel retailers het de afgelopen jaren moeilijk gehad om te concurreren met webwinkels. Voor modezaken is dit niet anders. Dit is ten koste gegaan van hun omzet, waardoor ze ook steeds meer afhankelijk van leverancierskrediet zijn geworden. Om retailers toch leverancierskredieten te kunnen blijven verlenen, moeten de leveranciers transparant zijn naar kredietverzekeraars om zo eventuele kredietrisico’s af kunnen dekken. Ook proberen modezaken risico’s te spreiden door gezamenlijke grote seizoensvoorraden in te kopen en zo korting te bedingen bij leveranciers.

Niet alle leveranciers bieden retailers echter een leverancierskrediet aan. Sterker nog, zoals hierboven al is opgemerkt zijn er kledingleveranciers die alleen produceren en leveren als er is vooruitbetaald door de afnemers. Voor deze retailers biedt het leverancierskrediet dus geen uitkomst. Hiermee komt de nadruk al direct op een voorschot voor de voorraadfinanciering te liggen.

Crowdfunding

Een nieuwe manier om geld op te halen voor een bedrijfsfinanciering zoals voorraadfinanciering is crowdfunding: een publieksfinanciering via het internet. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding: een donatie zonder compensatie voor de gever, een donatie met beloning of in plaats daarvan een belang in de onderneming. Loan-crowdfunding tenslotte is een directe lening aan het bedrijf of project.

Vaak gaat het bij crowdfunding om een bedrag tussen de €100.000 en €1.000.000. Het is een financieringsvorm die voor starters en projecten met een hoge gunfactor goede perspectieven biedt, mits er veel tijd en moeite geïnvesteerd wordt door de initiatiefnemende partij. Voor een voorraadfinanciering waarbij snel veel geld moet worden opgehaald is crowdfunding een minder geschikte optie: daarvoor is het te omslachtig en tijdsintensief. Tevens is er geen garantie voor succes en willen donateurs weten waar ze aan toe zijn gedurende het crowdfunding-traject.

Business angels

Oud-ondernemers of bestuurders die een gedeelte van hun privévermogen in jonge bedrijven steken worden aangeduid met de term “business angels”. Het gaat vaak om bedragen tussen 50.000 euro en een ton. Ideaal voor het voorfinancieren van een modevoorraad dus. Echter, deze business angels lenen hun geld niet zomaar uit en willen hier wel iets voor terugzien: ze willen snel rendement zien en eisen inspraak in de bedrijfsvoering.

Tenslotte is het ook mogelijk geld van familie en vrienden te lenen om de inkoop van een seizoenscollectie te financieren. Maar ook dit is niet zonder risico: ze willen weten hoe hun geld wordt besteed en wanneer de lening wordt terugbetaald. Wellicht is het beter om zakelijk en privé gescheiden te houden en geen geld van bekenden te lenen.

Financiering voor modezaken met PIN Voorschot

Na het overzicht van de meest gebruikte financieringsvormen voor modezaken volgt nu een nieuwe en aantrekkelijke manier om snel over geld te kunnen beschikken om uw modevoorraad te kunnen financieren en tevens automatisch aflost: het PIN voorschot.

Het voorjaar is voor veel modezaken een lastige tijd: er moeten seizoenscollecties worden ingekocht waarmee pas veel later geld kan worden verdiend. Om leveranciers toch meteen af te kunnen betalen zal een modezaak over voldoende geld moeten beschikken. Hierboven zijn de meeste gebruikte financieringsvormen voor voorraadfinanciering in de modebranche beschreven. Hieraan voegen we een nieuwe financieringsvorm toe, die al erg succesvol is gebleken in het mkb: een directe kapitaalvestrekking met flexibele aflossingsvorm die aansluit bij de behoeften van ondernemers.

Wat is het PIN Voorschot en hoe werkt het?

Het PIN Voorschot is een financieel product dat is geïntroduceerd in 2015 door EMF Finance met als doel om het Nederlands kleinbedrijf op korte termijn van kapitaal te voorzien. Deze ondernemers zijn gebaat bij microkrediet op korte termijn, iets waarvoor banken vaak geen oplossing hebben. Banken stellen immers aanvullende eisen voor zakelijke leningen en de procedures zijn ook nog eens lang. Ondernemers in het mkb kunnen daarom nergens terecht voor snelle verstrekking van zakelijke kredieten waarmee zij hun voorraden kunnen financieren. Hierin is de laatste jaren verandering gekomen met een reeks oplossingen die gebruik maken van slimme IT-tools, in combinatie van een persoonlijke benadering van experts die weten waaraan mkb-ondernemers behoefte hebben, zodat ze snel kunnen schakelen als dat nodig is.

Het PIN Voorschot is zo’n oplossing die gebruik maakt van slimme IT-tools in combinatie met een persoonlijke, op ondernemers gerichte benadering. Zo maken ze gebruik van software waarmee snel een QuickScan van uw onderneming gemaakt kan worden, zodat de mensen van PIN Voorschot snel weten of uw bedrijf in aanmerking komt of niet. Deze informatie bepaalt mede of u in aanmerking komt voor een krediet of niet. Wordt er een krediet verleend, dan betaalt u automatisch terug via een deel van uw pinomzet. Ook hier wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde betaalsystemen, die bijhouden hoeveel u verdient en daarvan moet aflossen. Eén en ander is gekoppeld aan uw pinapparaat, zodat u hier verder geen omkijken naar heeft.

Wat zijn de voordelen van PIN Voorschot voor modezaken?

Het is van essentieel belang dat modezaken op tijd hun seizoenscollecties kunnen inkopen bij leveranciers. Hiervoor dienen modezaken genoeg geld in kas te hebben om deze leveranciers ook snel te kunnen betalen. Voor ondernemers waar niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan, biedt het PIN Voorschot uitkomst: ondernemers krijgen snel geld op hun rekening gestort om hun leveranciers te betalen, terwijl de lening gedurende een bepaalde looptijd kan worden terugbetaald met de dagomzet in de winkel. De winkelvoorraad is immers een vorm kapitaal waarmee winst wordt gemaakt, dus is het ook logisch dat hierin geïnvesteerd wordt op het moment dat dat nodig is.

Naast de kapitaalverstrekking zelf, biedt het PIN Voorschot gebruiksgemak omdat ondernemers automatisch aflossen en op basis van dagelijkse omzet: wordt er een dag minder verkocht, dan wordt er ook minder afgelost. Tenslotte waarderen veel ondernemers die inmiddels gebruik hebben gemaakt van het PIN Voorschot de persoonlijke en professionele benadering van de adviseurs van PIN Voorschot: zij brengen een bezoek aan uw onderneming als onderdeel van hun dienstverlening. Ook kennen zij de behoeftes, knelpunten en uitdagingen van het midden- of kleinbedrijf als geen ander, en denken zij met u mee aan een mogelijke oplossing voor eventuele problemen.

Interesse in een zakelijk krediet voor je modezaak van PIN Voorschot? U kunt vrijblijvend en gratis een intake aanvragen bij PIN Voorschot. Tevens kunt u hier op basis van uw maandelijkse omzet een berekening maken van het bedrag dat u als PIN Voorschot kunt lenen. De enige vereiste om gebruik te kunnen maken van PIN Voorschot is dat de onderneming geld ontvangt via een pinapparaat of een webshop.

Deze blogs vind je misschien ook interessant

Doe de Quickscan

Bekijk samen met ons door middel van vier simpele vragen of we je kunnen helpen.

Doe de Quickscan

In de media

Ervaringen ondernemers

En dat zijn slechts enkele van onze tevreden klanten! Onze klanten geven ons een 4,8 op Trustpilot!

Bekijk de beoordelingen
trustpilot-logo Beoordeling
4.8 203 beoordelingen

Partners